Banner picture PMC Systems logo
| O nás  | Podpora  | Download  | Ponuky  | Referencie  |
Projekty  
Systémy a riešenia


Zabezpečovacie a prístupové systémy - realizácia objektových zabezpečovacích a prístupových systémov na technológiách rôznych výrobcov.

Kamerové systémy - analógové a IP kamerové systémy so záznamom na PC, DVR záznamové zariadenia.

Inteligentné elektroinštalácie - realizácia riadiacich systémov pre ovládanie osvetlenia, roliet a žalúzií, vykurovania, zavlažovania.

Anténne systémy - príjem analógovej a DVB televízie.

Rozvod dát - dátové systémy.

Audio video vrátniky - analógové a digitálne ČB a farebné audio a video komunikátory.

Odkazy

Anténne TV a SAT systémy

Na území Slovenska je možné (okrem ponuky káblových operátorov ako UPC, Orange, Telekom) prijímať programy prostredníctvom pozemného digitálneho vysielania DVB-T alebo prostredníctvom príjmu družicovej televízie. Pre príjem DVB-T podľa lokality postačí interiérová anténa príp. smerová vonkajšia anténa a prijímač s integrovaným DVB-T tunerom alebo externý prijímač, tzv. SET-TOP Box. Viac informácii o digitálnom vysielaní môžete nájsť na stránke http://www.digitalnatelevizia.sk. Pre príjem satelitnej televízie je potrebná satelitná anténa, satelitný prijímač a pre príjem kódovaných programov dekódovacia karta do prijímača. Na Slovensku je dostupné digitálne satelitné vysielanie služieb Skylink, FreeSat od UPC, Magio od Telekomu, DigiTV.

                

Rozvody televízneho signálu v objektoch zabezpečujú anténné systémy spolu so zariadeniami na príjem a rozdelenie signálu do jednotlivých zásuviek. V oblasti príjmu satelitnej televízie sú možné dve riešenia
- individuálny a skupinový príjem televízie.

Prvé riešenie spočíva v použití satelitných (prípadne aj terestriálnych antén) spolu s distribučnými zosilňovačmi a prepínacími maticami, ktoré zabezpečujú distribúciu požadovaných frekvencií do jednotlivých televíznych alebo televíznych/satelitných zásuviek. V tomto riešení je pre príjem terestriálneho signálu použitý priamo televízny prijímač s DVB-T tunerom, pre príjem satelitnej televízie sa však používa externý satelitný prijímač pripojený na televízor (prípadne satelitný tuner zabudovaný v TV prijímači).
V rámci tohoto riešenia je dostupný napríklad príjem TV programov zo systému skylink. Za rozumný poplatok sú k dispozícii slovenské a české TV a rozhlasové stanice a tiež množstvo zahraničných TV a rozhlasových staníc (pri použití Monoblok konvertora pre pozície 23,5 stupna a 19.2 stupna je k dispozícii príjem stoviek programov - na pozícii 19.2 prevažne nemeckých a škandinávskych programov).

Druhé riešenie pozostáva zo satelitných antén spolu s kanálovými prijímačmi prípadne aj terestriálnymi anténami. V tomto riešení je pre každý program použitý sólo satelitný prijímač s kartou pre príjem celého transpondera družice (systém modulov) a ich signál je zlúčený do výsledneho signálu rozdeleného rozdelovacou maticou do jednotlivých zásuviek. Poskytuje rovnaké riešenie ako káblová televízia. Tento systém je podstatne drahší ako prvé riešenie ale pre samotné pozeranie postačí už len televízny prijímač. Spravidla sa takéto riešenie používa v hoteloch, penziónoch s väčším počtom izieb a podobne.

Dodávame riešenia od výrobcov Schweiger, Kathrein Nemecko (www.kathrein.de) a EMP-CENTAURI Česká Republika (www.emp-centauri.cz).

      

 

Satelitné antény, konvertory, multifeed držiaky, konzoly, diseq prepínače, motory - pozicionéry slúžia pre príjem satelitnej televízie z jednej alebo viacerých družíc.

DVB-T antény spolu s kanálovými zosilňovačmi, zlučovačmi, napájacími výhybkami a ostatným príslušenstvom slúžia pre príjem pozemného digitálneho vysielania TV a rozhlasových programov.

FM antény sa používajú pre príjem rozhlasového vysielania.

Pre špeciálne riešenia existujú napríklad aj satelitné konvertory s optickým výstupom, ich výhodou je odolnosť proti poškodeniu prepätím a možnosť prenosu satelitného signálu na pomerne veľké vzdialenosti bez straty, čo by pri použití klasického koaxiálneho kábla už nebolo možné.
          
                      
Signál z jednotlivých antén sa pomocou širokopásmových alebo kanálových zlučovačov, pásmových zádrží a priepustí spája do jedného bodu. Je možné spájať dokopy niekoľko DVB-T vysielačov na rôznych kanáloch prípadne ich zlúčiť aj so satelitným signálom.

Zosilňovače a aktívne antény potrebujú napájanie, o ktoré sa stará napájací zdroj spolu s napájacou výhybkou.


Prostredníctvom rozdelovačov sa pripájajú káble pre jednotlivé zásuvky TV prípadne TV/SAT.


   
Maticové prepínače slúžia na distribúciu signálu z jednotlivých zdrojov signálu do televíznych a satelitných zásuviek v prípade väčšieho počtu zásuviek alebo väčšej zložitosti systému. Prostredníctvom týchto zariadení je možné signál distribuovať do niekoľko desiatok prípadne až stoviek zásuviek.


    
Koaxiálny kábel a zásuvky služia na pripojenie televíznych a satelitných prijímačov a prenos signálu medzi anténami a koncovými prvkami. Podľa vyhotovenia používame vnútorný kábel s PVC alebo bezhalogénovou izoláciou, vonkajší kábel s PE izoláciou, celomedený prípadne kombinácia medeného jadra a plášťa s AL fóliou.
Copyright ©2009 PMC Systems support@pmc.sk