Banner picture PMC Systems logo
| O nás  | Podpora  | Download  | Ponuky  | Referencie  |
Projekty  
Systémy a riešenia


Zabezpečovacie a prístupové systémy - realizácia objektových zabezpečovacích a prístupových systémov na technológiách rôznych výrobcov.

Kamerové systémy - analógové a IP kamerové systémy so záznamom na PC, DVR záznamové zariadenia.

Inteligentné elektroinštalácie - realizácia riadiacich systémov pre ovládanie osvetlenia, roliet a žalúzií, vykurovania, zavlažovania.

Anténne systémy - príjem analógovej a DVB televízie.

Rozvod dát - dátové systémy.

Audio video vrátniky - analógové a digitálne ČB a farebné audio a video komunikátory.

Odkazy

Dokumenty / Oprávnenia / Osvedčenia

Naša spoločnosť disponuje nasledovnými oprávneniami a osvedčeniami:


       Technická inšpekcia SR

Osvedčenie č.0154/2/2009 - EZ - P - E2 - A, Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A ( bez nebezpečenstva výbuchu )

Osvedčenie č.0153/2/2009 - EZ - E - E2 - A, Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A ( bez nebezpečenstva výbuchu )

Osvedčenie § 23 Samostatný elektrotechnik pre riadenie činností pre montáž a opravy elektrických zariadení do 22kV

Oprávnenie č.066/2/2010 - EZ - V,P - E2, E4.1, A na výrobu technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické rozvádzače nn a na projekčnú a konštrukčnú činnosť na technických zariadeniach elektrických v rozsahu elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskeozvodov v objektoch triedy A

Oprávnenie č.065/2/2010 - EZ - S,O (OU,R,M) - E2,A na odborné prehliadky a odborné skúšky, opravu a údržbu, rekonštrukciu a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky na technických zariadeniach elektrických do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A


       Živnostenský úrad

Živnostenské oprávnenie pre nasledovné činnosti:

Projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Výroba, montáž, oprava a údržba výpočtovej techniky

Výroba, montáž, oprava a údržba spotrebnej elektroniky

Výroba, montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky

Počítačové služby - zahŕňa Montáž, oprava, údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí

Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení


      Oprávnenia na systémy

Oprávnenia a osvedčenia výrobcov systémov:

Projektovanie, inštalovanie, kontroly a opravy na zariadeniach EPS ESSER 8000 spoločnosti Honeywell Life Safety Austria

Projektovanie, inštalácie, kontroly a opravy pre adresovateľné systémy EPS JOB detectomat dc 3400 a dc 3004 plus

Inštalácie, opravy a revízia systému ATS spoločnosti GE Security

Inštalácia a montáž štrukturovaného kabelážneho systému SOLARIX/SIGNAMAX (vrátane 20-ročnej systémovej záruky)
Projekcia a predaj štrukturovanej kabeláže SOLARIX/SIGNAMAX

Zabezpečovacie systémy TECNOALARM TP-4-20, TP-8-64, TP-16-256 a ochrana prerimetra

Projektovanie, inštalácie, opravy a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie UniPOS - konvenčné a adresovateľné analógové systémy IFS4000 a IFS7002 a stabilného hasiaceho zariadenia FirePro

Projektovanie a montáž na zariadeniach ESSER Variodyn D1 - požiarny evakuačný rozhlas

Certifikát pre inštaláciu elektronických zabezpečovacích systémov JABLOTRON

Školenie automatických závlahových systémov značiek Hunter, TORO, K-RAIN, RAINBIRD


      Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
Licencia na prevádzkovanie technickej služby :

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. FT 000999 v rozsahu Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

      Zodpovednosť za škodu

Naša spoločnosť disponuje poistením zodpovednosti za škodu - profesnej zodpovednosti pre tieto činnosti:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie - Autorizovaný stavebný inžinier (člen SKSI) - projektovanie (územná platnosť SR)

Prevádzková zodpovednosť za škodu pre tieto činnost (územná platnosť celá EU)i:
- montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
- inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
- poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - montáž, údržba zabezpečovacích zariadení

 

Copyright ©2009 PMC Systems support@pmc.sk