Banner picture PMC Systems logo
| O nás  | Podpora  | Download  | Ponuky  | Referencie  |
Projekty  
Systémy a riešenia


Zabezpečovacie a prístupové systémy - realizácia objektových zabezpečovacích a prístupových systémov na technológiách rôznych výrobcov.

Kamerové systémy - analógové a IP kamerové systémy so záznamom na PC, DVR záznamové zariadenia.

Inteligentné elektroinštalácie - realizácia riadiacich systémov pre ovládanie osvetlenia, roliet a žalúzií, vykurovania, zavlažovania.

Anténne systémy - príjem analógovej a DVB televízie.

Rozvod dát - dátové systémy.

Audio video vrátniky - analógové a digitálne ČB a farebné audio a video komunikátory.

Odkazy

VODOSTOP - systém proti vytopeniu vodou

Systém VODOSTOP je navrhnutý, patentovaný a vyrobený v Českej republike a slúži na ochranu objektov pred vytopením a pomáha zabrániť škodám spôsobeným vodou. Systém VODOSTOP tiež kontrolou dlhodobých únikov vody pomáha šetriť finančné prostriedky.

Systém sa sklada z vodomera s impulzným výstupom, elektromagnetického ventilu a riadiacej jednotky.        

                                                                                                                                                                          Príklad inštalácie zariadeniaViac informácií o systéme VODOSTOP sa môžete dozvedieť na stránkach dovozcu www.vodostop.sk.

Prvky systému VODOSTOP:       

Riadiaci modul systému VODOSTOP stráži tri možné poruchy na rozvode vody:

1. Okamžitý odber väčšieho množstva vody ako je nastavený limit - spravidla sa nastavuje limit o niečo väčší ako je maximálny odber t.j. napríklad napustenie plnej vane. Pokiaľ je toto množstvo prekročené, jednotka spustí alarm a zastaví prívod vody pomocou elektromagnetického ventilu

2. Prekročenie maximálneho okamžitého prietoku vody

3. Dlhodobý únik malého množstva vody, napr. kvapkajúci kohútik alebo nádržka wc

Na nastavenie požadovaných hodnôt slúžia otočné prepínače (1, 2, 3), tlačidlo Reset (6) slúži pre reset jednotky po vyhlásení poplachu, tlačidlo Blokovanie (5) slúži pre dočasné vyradenie systému z prevádzky na 6, 12 alebo 18 hodín podľa počtu stlačení tlačidla. Táto fukncia sa používa napríklad pri napúšťaní bazéna. Kontrolka ZAP (4) bliká pre signalizáciu chodu jednotky. LED signálky (7, 8, 9) informujú v prípade poplachu o poruche, pre ktorú bol vyhlásený alarm. Na zariadení sa dá nastaviť, ktorá porucha len signalizuje stav a ktorá spôsobí aj uzavretie ventilu vody. Napríklad prvé dve poruchy spôsobia okamžité uzavretie prívodu vody a tietia porucha len signalizáciu poruchy bez uzavretia prívodu vody.Vodomer s impulzným výstupom informuje riadiacu jednotku o odbere vody. Spravidla sa montuje za hlavný vodomer do vodomernej šachty, vstupe vody do objektu a pod. podľa možnosti na objekte.  
Elektromagnetický ventil s pozitívnou alebo negatívnou logikou slúži pre zatvorenie prívodu vody v prípade havárie. Systém môže byť vybavený aj guľovým ventilom s elektrickým pohonom.


 

 

Copyright ©2009 PMC Systems support@pmc.sk